Ochrana dat

Srdečně vás vítáme na webových stránkách společnosti Industrieofenbau Bader & Scheffer GmbH a děkujeme vám za váš zájem o naše výrobky. Ochrana a důvěryhodné a bezpečné zacházení s vašimi osobními a firemními údaji je pro nás velmi důležité. Proto bychom vás rádi informovali níže, která data z vaší návštěvy používáme pro jaké účely.

 

Co jsou osobní údaje?
Pojem osobní údaje je definován ve federálním zákoně o ochraně osobních údajů. Podle toho se jedná o jednotlivé podrobnosti o osobních nebo faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem například vaše skutečné jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo nebo vaše datum narození.

 

Shromažďování, zpracování a přenos osobních údajů
Osobní údaje shromažďujeme, pouze pokud nám je poskytnete z vlastní vůle, například pokud nás kontaktujete prostřednictvím naší e-mailové adresy. Osobní údaje, které poskytnete, používáme výhradně pro
Účel, pro který nám je poskytujete při kontaktování:

- Dotazy k produktu nebo úpravě
- Dotazy ohledně náhradních dílů nebo opotřebitelných dílů
- Poradenství nebo žádosti o služby
- Dotazy personálu
- Aplikace
- obecné dotazy nebo kontakt.

Vaše údaje ukládáme tak dlouho, jak je to nutné ke splnění zamýšleného účelu, nebo tak dlouho, jak to vyžaduje zákonná doba uchovávání.
Vaše údaje budou poté smazány nebo zablokovány v souladu se zákonnými ustanoveními.
K přenosu vašich údajů třetím stranám nedochází, pokud k tomu nejsme ze zákona povinni, je přenos dat nezbytný pro provedení nabídky nebo pokud jste k přenosu svých údajů předem předem výslovně souhlasili.

 

Kontakt
Pokud nám poskytnete osobní údaje z vlastní vůle, například když nás kontaktujete, jsou tyto informace výslovně poskytovány dobrovolně a s vaším souhlasem. Pokud jde o informace o komunikačních kanálech (např. E-mailová adresa, telefonní číslo), souhlasíte také s tím, že vás můžeme kontaktovat prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu za účelem zodpovězení vaší žádosti.
Prohlášení o souhlasu můžete do budoucna kdykoli odvolat.

 

Zabezpečení
Přijali jsme technická a provozní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně aktualizovány
zkontrolováno a přizpůsobeno technologickému pokroku.

 

Právo na informace
Rádi vám poskytneme informace o tom, zda a jaké osobní údaje jsme o vás uložili. Za podmínek ustanovení BDSG můžete také uplatnit právo na opravu, blokování nebo smazání těchto údajů.

Právo na výběr
Vždy existuje možnost, že vznesete námitky proti shromažďování, zpracování a používání vašich údajů a / nebo odvoláte svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a zveřejněním vašich osobních údajů pro nás do budoucna.

 

Právo na odvolání
Jako dotčená osoba máte příležitost podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů v Bádensku-Württembersku. Odpovědný je státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací v Bádensku-Württembersku P.O. Box 10 29 32, 70025 Stuttgart
Koenigstrasse 10 a, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 / 615541-0
Fax: 0711 / 615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

 

Soubory cookie
Abychom mohli neustále zlepšovat informace, které nabízíme, používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele při procházení Internetu. Poskytují statistické údaje, které pomáhají zobrazovat web na webu Přizpůsobte potřeby uživatelů. Neexistuje žádné osobní použití. Pokud ani to nechcete, můžete v nastavení svého prohlížeče vypnout přijímání cookies. Některé soubory cookie, které používáme, jsou odstraněny poté, co zavřete prohlížeč (tzv. Relační soubory cookie). Ve vašem počítači zůstávají další soubory cookie (tzv. Trvalé soubory cookie). Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

& nbsp;

Šifrování SSL (Secure Sockets Layer)
Naše webové stránky používají šifrování SSL z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, například dotazů, které nám zasíláte.
Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z https: // na https: // a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL, data, která nám předáte, nebudou moci číst třetí strany.

 

Soubory protokolu serveru
Při návštěvě našich webových stránek se přenášejí některé informace, které se automaticky shromažďují a ukládají do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

· Typ prohlížeče a verze prohlížeče
· Použitý operační systém
· URL referreru
· Název hostitele přistupujícího počítače
· Čas požadavku serveru

Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Tato data nejsou kombinována s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky nezákonného použití.

 

Integrace služeb a obsahu od třetích stran
Do této online nabídky je integrován obsah od společnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), jako jsou Google Maps a Google Fonts. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále
dále jen „poskytovatelé třetích stran“) vnímají IP adresu uživatele. Protože bez IP adresy byste nemohli odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. K zobrazení tohoto obsahu je proto vyžadována adresa IP. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručování obsahu pouze IP adresu. Nemáme však žádnou kontrolu nad tím, zda poskytovatel třetí strany používá IP adresu, např. uložit pro statistické účely. Pokud víme, budeme o tom uživatele informovat.

  • de
  • en
  • cz
  • pl