Otisk

Povinné údaje podle § 5 TMG

Industrieofenbau Bader & Scheffer GmbH
Justinus-Kerner-Straße 32
D-73770 Denkendorf

 

Reprezentováno (Odpovědný i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV):
Hartmut Scheffer (Geschäftsführer)
Jörg Bader (Geschäftsführer)

 

Kontakt:
Tel.: +49  (0) 711/252802-50/60
Fax.: +49 (0) 711/252802-11
E-mailem: info@ofenbau-bs.de
webová stránka: www.ofenbau-bs.de

 

Handelsregister (HRB):
7527444, Amtsgericht Stuttgart

 

DIČ:
DE299953392

 

Daňové číslo:
59340/31871

 

Industrieofenbau Bader & Scheffer GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů.
Za obsah odkazovaných stránek jsou jejich provozovatelé jsou výlučně zodpovědní.


Zřeknutí se odpovědnosti

Řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS).
Naše e-mailová adresa je uvedena v právním upozornění výše.

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah:

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy v souladu s oddílem 7 (1) TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových právních porušeních dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy:

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy byly propojeny, byly zkontrolovány možné porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva:

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. K reprodukci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste si přesto byli vědomi porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom náležitě informovali. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.

Použité reference pro portfolio a grafiku:

Text a obrázky odkazů uvedených na webových stránkách podléhají příslušnému souhlasu zákazníka. Práva na užívání textu a obrázků uvedených odkazů mají příslušný zákazník.

& nbsp;

  • de
  • en
  • cz
  • pl